Loading...

December 05, 2007

Arte plastice


Naşterea lui Venus, Alexandre Cabanel, 1863
Naşterea lui Venus, Alexandre Cabanel, 1863

Arte plastice, din franţuzescul arts plastique, este un termen care este o formă mai restrânsă şi învechită pentru arte vizuale, desemnând artele aşa-zis majore precum pictura, sculptura, desenul şi gravura. În limba franceză termenul îşi are originea din latinescul ars şi din grecescul plastikos şi definea la origine artele exprimate tridimensional, precum sculptura sau arhitectura, înglobând ulterior pictura, desenul şi gravura.

Prin raport cu artele decorative sau artele aplicate care erau considerate minore în special în perioada neoclasică şi academistă (sfârşitul secolului al XVII-lea până în cea de-a doua jumătate a secolului 20) artele plastice erau considerate majore, fiind cele mai vizibile în programul oficial al perioadei Napoleoniene şi nu numai (portrete oficiale, teme istorice).

În spaţiul lingvistic anglo-saxon termenul plastic arts defineşte doar acele arte cu manifestare tridimensională.

În limba română termenul devine tot mai puţin utilizat vis-a-vis de arta modernă şi contemporană nu numai datorită folosirii tot mai frecvente a termenului anglo-saxon de arte vizuale, dar şi datorită existenţei a tot mai multor noi tehnici precum arta video sau arta conceptuală dificil de etichetat ca "plastice". De asemenea, conotaţiile de superioritate privind artele decorative pe care termenul le moşteneşte din secolul trecut sunt astăzi desuete.

No comments: